Finanse

Niewielkie firmy i księgowość

Rachunkowość dla niewielkich przedsiębiorstw? - Global-performanceRachunkowość dla niewielkich przedsiębiorstw? Istnieje sposobność rozliczenia się na kilka sposobów: zgodnie z kartą podatkową, księgą przychodów i rozchodów albo ryczałtem ewidencjonowanym. Jeżeli podatnik prowadzi księgowość na własną odpowiedzialność, dopełniając formularz CEIDG-1 może zostawić puste pole lub uzupełnić je danymi firmy. Jeżeli rachunkowość obejmować będzie biuro rachunkowe, wtedy informacja musi zostać zapisana w formularzu lub do okresu 7 dni dane muszą zostać zaktualizowane. Podatnik rejestrując działalność gospodarczą musi nakreślić gdzie będzie składowana dokumentacja rachunkowa.

Według księgi przychodów i rozchodów

Podatnik w zakresie rozliczeń może skorzystać z formy podatku na ogólnych zasadach jak również podatku liniowego z pozarolniczej działalności gospodarczej. Księga przychodów i rozchodów, czyli ewidencja księgową na podstawie okazanych dowodów księgowych – głównie faktur i rachunków. W takim wypadku przechowuję się jakiekolwiek dane o przychodach i wydatkach firmy. W stosunku do każdej z możliwości proponowane są odmienne stawki podatkowe jak również metoda dokonywania obliczeń. Jest to najłatwiejsza forma rozliczania oraz nie zabiera dużo czasu.

Zgodnie z ryczałtem ewidencjonowanym

Wykonywanie rozliczeń podatkowych taką metodą można w sytuacji, kiedy prowadzi się samodzielną działalność gospodarczą lub działalność gospodarczą o charakterze spółki. Ryczałt ewidencjonowany jest uproszczonym sposobem wykonywania ewidencji księgowej. Bazowym czynnikiem opodatkowania jest przychód jaki przedsiębiorstwo uzyskało, bez wykazu kosztów. Na podstawie podsumowanego przychodu zastosowana jest stawka podatkowa. Dla obydwu przypadków istnieje maksymalny próg przychodów 250000 tysięcy euro. Jednak warto pamiętać, że dla spółki tym progiem będzie przychód wspólny partnerów biznesowych. Przychody z samodzielnej działalności oraz spółki nie są dodawane.

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest przystępnym rozwiązaniem dla firm dających zatrudnienie niewielkiej ilości pracowników. Podatnik płaci jednakową stawkę podatku w każdym miesiącu. Miesięczny podatek zostaje nałożony według ustaleń naczelnika urzędu skarbowego. Na wartość podatku wpływa liczba mieszkańców ludzi w obrębie prowadzenia działalności gospodarczej, liczba pracowników oraz charakter firmy. Przedsiębiorca wykonując rozliczenia takim sposobem nie jest zobligowany do wykonywania księgowości, opłacania zaliczek na podatek dochodowy. Nie jest zobowiązany również, aby złożyć zeznania podatkowe. Zobligowany jest natomiast przechować jakiekolwiek kopie faktur oraz rachunków w kolejności numerów. Materiały przechowuje się w odstępie pięciu lat podatkowych – od końcówki roku w którym wystawiono fakturę albo rachunek. Przedsiębiorca musi przeprowadzać dokumentację w książce ewidencji zatrudnienia.