Praca i Business

Metale i obróbki

Pośród używanych technologii wyróżnić można obróbkę: cieplno-chemiczną, mechaniczną, plastyczną, chemiczną lub skrawaniem. Obróbka metali jest to tok procesów, które mają nadać wytyczony kształt. Poza zmianą kształtu, zmianie poddawane są właściwości chemiczne oraz fizyczne konkretnego surowca.

Obróbki skrawaniem

Metale i obróbki - Global-performanceToczenie – odbywa się: poprzecznie, wewnętrznie, zewnętrznie, obwiedniowo, wzdłużnie albo kopiowo. Tego typu obróbki metalu, mają na celu doprowadzenie do specyficznego kształtu tworzywa nadając mu ruch obrotowy, a narzędzie zostaje wprawione w ruch liniowy. Tworzywo wprawione w ruch styka się z nożem tokarskim, który skrawaniem wprawia w kształt stożkowaty, walcowaty lub kulisty.

Frezowanie – obróbka metalu polega na zmianie kształtu w użyciu wieloostrzowego narzędzia. Narzędzie obrabiarki – inaczej frezarki wykonuje ruch obrotowy – czołowy lub obwodowy. Przedmiot będący obrabiany wprawiony jest ruch posuwowy – przeciwbieżnie albo współbieżnie – jest to zależne od położenia osi obrotu ostrza. Może zdarzyć się tak, że ostrze poza ruchem obrotowym, będzie wykonywało ruch posuwowy, a materiał zostanie usytuowany statycznie.

Szlifowanie – ten typ obróbki realizowany jest przez zdzieranie metalu o cienkiej ilości materiału w zastosowaniu narzędzi ściernych – na przykład ściernicy. Najczęściej szlifowanie wykorzystuje się do obróbki materiałów stworzonych z hartowanej stali, ale każdy inny materiał z metalu może zostać poddany szlifowaniu. To ile materiału zostanie startego ma zależność od: rodzaju, wielkości, twardości ściernicy jak również ziarnistości. Do produkcji ściernic zwykle stosuje się: węglik boru, diament, korund i węglik krzemu.

Obróbka skrawaniem w firmie – http://frezstal.pl

Obróbki plastyczne

Walcowanie – do tego rodzaju obróbki mogą zostać poddane na przykład takie materiały jak kształtowniki, blachy albo pręty. Walcowanie przebiega na zimno, gorąco albo ciepło. Obróbka metalu, której celem jest doprowadzenie do wytyczonego kształtu poprzez nacisk wywierany między: walcami, tarczkami albo rolkami. Istnieje także sposobność, aby narzędzie płaskie przemieszczało się w stosunku do siebie wprawiając w wytyczony kształt tworzywo.

Tłoczenie – takim sposobem obróbki poddaje się tworzywa o niedużej grubości. Obróbka jest wykonywana na ciepło lub zimno. Tego typu obróbki metalu polegają na przekształceniu kształtu poprzez cięcie, kształtowanie albo łączenie.

Ciągnienie – do takiej obróbki ulegają na przykład przedmioty takie jak pręt, rura lub drut. Tego rodzaju obróbka jest realizowana na ciepło lub zimno. Obrabianie metalu polega na przekształceniu kształtu przez stopniowe zmniejszanie się przekroju poprzecznego, a w konsekwencji wydłużeniu tworzywa.

Gięcie – obróbka metalu opiera się na przekształceniu kształtu przy wykonywaniu zaginania, zwijania lub wyginania. Gięcie odbywa się tylko na zimno i rozmiary poprzeczne zostają takie same.

Kucie – ten sposób obróbki odbywa się na kuźniarkach, prasach albo młotkach. Kucie odbywa się w sposób mechaniczny lub ręczny – na ciepło lub zimno. Tego rodzaju obróbki metalu, mają na celu doprowadzenie do określonego kształtu wykonując uderzenia, zgniatanie albo nacisk.