Praca i Business

Jak wygląda rynek pracy w Polsce?

Rynek pracy w Polsce - Global-perfomanceIstotną informacją jest ilość osób, która jest w wieku produkcyjnym – uległa wzrostowi. Ludzie, którzy mają zatrudnienie lub poszukują pracy jest około 75%. Kolejnym ważnym argumentem jest bezrobocie. Stopa bezrobocia wynosi zazwyczaj coś koło 3 do 4 procent. Co jest zgodne w odniesieniu do każdej gospodarki. Rynek pracy w kraju uwarunkowany jest postępem rozwoju gospodarczego. Na rynku nadal jest brak specjalistów. Brak specjalistów ma związek z emigracją i dużą konkurencją. Pracodawcy często dają zatrudnienie kolejnym pracownikom przeważnie wtedy, gdy wypracowany zysk jednej osoby jest wystarczający, aby pokryć koszty podjęcia współpracy z drugą osobą.

Co ma wpływ na zmianę pracy?

Liczba ludzi zmieniających pracę się zmniejszyła. Większość Polaków zmienia pracę w przeciągu sześciu miesięcy od rozpoczęcia pracy. Zdarza się, że nawet dwa razy w roku. Takie decyzje dotyczą najczęściej młode osoby ze względu na poczucie swojej wartości. Czasami powodem zmiany pracy jest zatrudnianie pracowników, którzy nie do końca spełniają warunki na proponowane stanowisko. Zamiast kontynuować rozwój zawodowy trzeba uczyć się czegoś nowego. Zdobycie awansu zajmuje nieporównywalnie więcej czasu i dodatkowo wymaga właściwego przygotowania. Przykładowo na studiach podyplomowych uzupełniających kwalifikacje albo stażu. W takich okolicznościach niby zawsze zostaje wybór do podjęcia – czy spróbować odnaleźć oferty w swoim zawodzie? Czy może rozpocząć którąkolwiek pracę z wynagrodzeniem od minimalnej płacy? W większości przypadków, takie osoby wolą zwalczyć problem z bezrobociem, ale… wracając do głównego zawodu prawdopodobnie zasinieje wymóg powtórzenia materiału – to jest błędne koło. To jest częsta przyczyna, która powoduje branie pod uwagę podjęcia pracy za granicą. To nie nowość. Ma to znaczenie jeśli jest zapotrzebowanie na określony zawód w za granicą. Dodatkowo wzrost płac minimalny w krajach UE zachęca do podjęcia kroku w tym kierunku.

Szara strefa w Polsce

Wraz z rozwojem gospodarki większość obcokrajowców liczy na atrakcyjne pod względem płac stanowisko i zatrudnienia na czas nieokreślony. Natomiast jeżeli kogoś spotka szansa do ekstra wynagrodzenia z pominięciem urzędu skarbowego, zysk osiągnięty w krótkim okresie czasu będzie dwukrotnie lub trzykrotnie większy. A w krajach, gdzie płace są bardzo małe względem tych w Polsce, taki zarobek kusi. Za nieoficjalne zatrudnienia istnieje możliwość otrzymania kary, jednakże pracodawcy stawiają na ryzyko. Wzrost liczby obcokrajowców, którzy przyjechali do kraju próbując odnaleźć pracę się zwiększył. Rynek pracy w Polsce cierpi na zabronionych interesach osób unikających odpowiedzialności wobec organów skarbowych.